Medium White150px

grafikk / animasjon /design

Jeg heter Tore, og jeg produserer visuelt innhold. Mitt mål er å hjelpe mine kunder
formidle deres budskap på en nyskapende og minnerik måte. 

Logo Grid Grey
ND AI Square

KONSEPTUTVIKLING
De mest interessante historiene følger ikke korteste vei fra A til B. Sammen utarbeider vi konsepter som formidler ditt budskap på en ny og interessant måte.

Kassett square

MOTION DESIGN
Et samlebegrep som omfatter animasjon, design, 3D, film og en rekke andre visuelle disipliner. Dette er det jeg hovedsaklig leverer. 

UAV square

VISUALISERING
CAD-modeller, planskisser og ideer kan alle gjøres vakre og presentable. Jeg kan hjelpe deg videreformidle tekniske løsninger og konsepter.

ABB Wide

PROSJEKTHÅNDTERING
Det er mitt mål å være transparent, tydelig og forutsigbar. Jeg ønsker å utføre mine oppdrag på en ryddig måte som holder seg til fastsatt tidsplan, slik at vi når ønsket effekt til avtalt budsjett. I et samarbeid med meg kan du forvente klare milepæler og enkel kommunikasjon.

INKLUDERENDE FRA START TIL SLUTT
Jeg tar mine kunder med fra første brief til siste versjon. Først kommer ofte en avklaring av budsjett og ambisjonsnivå, før jeg produserer skisser, prøver og versjoner etterhvert som vi arbeider oss nærmere et ferdig sluttprodukt. Mine kunder er velkommen til å gi sine innspill underveis, og forholder seg til innhold som skal være enkelt å forstå.